Sản phẩm khuyến mại

Máy trợ thính Phonak OK!M Máy trợ thính

Máy trợ thính Phonak OK!M

3.200.000 vnđ 2.800.000 vnđ -14%
Máy trợ thính Rionet HM-04 Máy trợ thính

Máy trợ thính Rionet HM-04

3.600.000 vnđ 3.400.000 vnđ -6%
Hỗ trợ khách hàng