Máy trợ thính Phonak

Máy trợ thính Phonak Baseo Q5 Máy trợ thính

Máy trợ thính Phonak Baseo Q5

6.000.000 vnđ 5.400.000 vnđ -11%
Máy trợ thính Phonak OK! UP Máy trợ thính

Máy trợ thính Phonak OK! UP

3.850.000 vnđ 3.100.000 vnđ -24%
Máy trợ thính Phonak OK! SP Máy trợ thính

Máy trợ thính Phonak OK! SP

3.850.000 vnđ 2.950.000 vnđ -31%
Máy trợ thính Phonak OK!M Máy trợ thính

Máy trợ thính Phonak OK!M

3.200.000 vnđ 2.800.000 vnđ -14%
Hỗ trợ khách hàng